transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Numerics for Deterministic and Stochastic Evolution Problems

Författare och institution:
Matteo Molteni (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Datum för examination:
2016-05-30
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3
Opponent:
Associate Professor Felix Lindner, Technische Universität Kaiserslautern, Germany
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
236085
Posten skapad:
2016-05-09 09:24
Posten ändrad:
2016-05-11 09:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007