transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stöd för Nato-medlemskap nu större än motståndet”

Författare och institution:
Joakim Berndtsson (Institutionen för globala studier); Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen); Karl Ydén (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, 2016 ( 6 maj ) s. 6
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Nato, opinion, Sverige, försvaret
Postens nummer:
236082
Posten skapad:
2016-05-09 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007