transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘It has always been my dream’: Elite athletes’ experiences of the pre-competition phase

Författare och institution:
Astrid Schubring (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Natalie Barker-Ruchti (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Anna Post (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Stefan Pettersson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change. Book of Abstract EASS 2016,
ISBN:
978 87 9177 164 4
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
athlete, career, health, Olympic Games, qualification,
Postens nummer:
236069
Posten skapad:
2016-05-07 11:33
Posten ändrad:
2016-06-13 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007