transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

BMI and dementia: feast or famine for the brain?

Författare och institution:
Deborah Gustafson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Lancet Diabetes Endocrinol, 3 ( 6 ) s. 397-8
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
*Body Mass Index, Dementia/*epidemiology, Female, Humans, Male, Obesity/*complications, Thinness/*complications
Postens nummer:
236063
Posten skapad:
2016-05-06 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007