transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degarelix monotherapy compared with luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonists plus anti-androgen flare protection in advanced prostate cancer: an analysis of two randomized controlled trials.

Författare och institution:
Peter Iversen (-); Jan-Erik Damber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Anders Malmberg (-); Bo-Eric Persson (-); Laurence Klotz (-)
Publicerad i:
Therapeutic advances in urology, 8 ( 2 ) s. 75-82
ISSN:
1756-2872
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of this study was to assess differences in efficacy outcomes between luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonist plus antiandrogen (AA) flare protection and monotherapy with the gonadotrophin-releasing hormone antagonist degarelix in patients with prostate cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
236062
Posten skapad:
2016-05-06 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007