transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Drug the Bug!

Författare och institution:
Annika Lindskog Jonsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Fredrik Bäckhed (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Cell, 163 ( 7 ) s. 1565-6
ISSN:
0092-8674
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Microbial metabolism of dietary components has been causally linked to cardiovascular disease and atherosclerosis. Now, Wang et al. demonstrate that inhibition of microbial TMA lyases, essential for production of pro-atherogenic trimethylamines, prevents atherosclerosis in vivo.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Animals, Atherosclerosis/*drug therapy, Choline/*analogs & derivatives, Gastrointestinal Tract/*microbiology, Hexanols/*administration & dosage, Humans, Lyases/*antagonists & inhibitors, Methylamines/*metabolism
Postens nummer:
236060
Posten skapad:
2016-05-06 12:47
Posten ändrad:
2016-06-01 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007