transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Catch and Release: NG2-Coated Vascular Smooth Muscle Cells Capture Lipoproteins for Macrophages

Författare och institution:
Per Fogelstrand (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 36 ( 1 ) s. 7-8
ISSN:
1079-5642
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Animals, Aortic Diseases/*prevention & control, Atherosclerosis/*prevention & control, Female, Foam Cells/*metabolism, Lipoproteins, LDL/*metabolism, Male, Muscle, Smooth, Vascular/*metabolism, Myocytes, Smooth Muscle/*metabolism, Proteoglycans/*deficiency
Ytterligare information:
Editorial
Postens nummer:
236059
Posten skapad:
2016-05-06 12:44
Posten ändrad:
2016-06-01 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007