transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epilepsy in 2015: the year of collaborations for big data

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Lancet Neurol, 15 ( 1 ) s. 6-7
ISSN:
1474-4422
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Anticonvulsants/therapeutic use, Biomedical Research, Cohort Studies, *Cooperative Behavior, Epilepsy/*diagnosis/drug therapy/*epidemiology, Follow-Up Studies, Humans, *Nomograms, Statistics as Topic/methods/*trends
Postens nummer:
236058
Posten skapad:
2016-05-06 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007