transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using the Amplitude of Pulse-Synchronous Intramuscular Pressure Oscillations When Diagnosing Chronic Anterior Compartment Syndrome.

Författare och institution:
Andreas Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Qiuxia Zhang (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jorma Styf (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Orthopaedic journal of sports medicine, 2 ( 11 ) s. 2325967114556443
ISSN:
2325-9671
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To diagnose chronic anterior compartment syndrome (CACS) among patients with exercise-induced leg pain, intramuscular pressure (IMP) is regarded as the gold standard. Two recent studies have suggested that the evidence for commonly used IMP criteria are weak, and the validity has therefore come under question.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
236053
Posten skapad:
2016-05-06 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007