transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pithos Burials on the Greek Mainland during the Bronze Age

Författare och institution:
Helene Whittaker (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
ICAANE 2016, Vienna 25-29 April,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
236052
Posten skapad:
2016-05-06 10:34
Posten ändrad:
2016-07-05 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007