transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arranging for better learning opportunities – The case of thoracic radiology

Författare och institution:
Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Sara Asplund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Åse (Allansdotter) Johnsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
New tools and practices for seeing and learning in medicine, 22-23 October 2012, Turku, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
236015
Posten skapad:
2016-05-05 20:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007