transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of fixed eye adaptation when using displays with a high luminance range

Författare och institution:
Patrik Sund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
SPIE Medical Imaging 2012, 4-9 February 2012, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
http://spie.org/conferences-and-exhibitions/past-conferences-and-exhibitions/medical-imaging-2012
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinsk bildbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
236014
Posten skapad:
2016-05-05 20:37
Posten ändrad:
2016-05-31 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007