transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What makes Death Bad for Us

Författare och institution:
Ingmar Persson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Journal of Medical Ethics, 41 ( 5 ) s. 420-421
ISSN:
0306-6800
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
236010
Posten skapad:
2016-05-05 20:13
Posten ändrad:
2016-05-16 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007