transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parfit on Personal Identity: Its Analysis and (Un)importance

Författare och institution:
Ingmar Persson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Theoria, 82 ( 2 ) s. 148-165
ISSN:
0040-5825
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Derek Parfit, Jeff McMahan, personal identity, brain-transplants, psychological continuity, animalism, error-theory, reductionism
Postens nummer:
236009
Posten skapad:
2016-05-05 19:59
Posten ändrad:
2016-05-16 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007