transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review article: bile acid diarrhoea - pathogenesis, diagnosis and management.

Författare och institution:
Nima Mottacki (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Antal Bajor (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Alimentary pharmacology & therapeutics, 43 ( 8 ) s. 884–898
ISSN:
1365-2036
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bile acid diarrhoea results from imbalances in the homoeostasis of bile acids in the enterohepatic circulation. It can be a consequence of ileal disease/dysfunction, associated with other GI pathology or can be idiopathic.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
236003
Posten skapad:
2016-05-05 18:37
Posten ändrad:
2016-06-01 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007