transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Automated detection of changes in patient exposure in digital projection radiography using exposure index from DICOM header meta data

Författare och institution:
Hans-Erik Källman (-); Erik Halsius (-); Mikael Folkesson (-); Ylva Larsson (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Nordic Association for Clinical Physics (NACP) 2011 Symposium, 14-15 April 2011, Uppsala, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinsk bildbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235996
Posten skapad:
2016-05-04 22:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007