transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sample size estimation procedure for free-response (FROC) studies

Författare och institution:
Dev P Chakraborty (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Medical Image Perception Conference (MIPS) XIII, 18-21 October 2009, Santa Barbara, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235990
Posten skapad:
2016-05-04 21:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007