transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In-plane visibility of microcalcifications using breast tomosynthesis

Författare och institution:
Pontus Timberg (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Tony Svahn (-); Daniel Förnvik (-); Ingvar Andersson (-); Sören Mattsson (-); Anders Tingberg (-); Mark Ruschin (-)
Publicerad i:
Andra Nationella mötet om Sjukhusfysik, 17-18 september 2009, Uddevalla,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235989
Posten skapad:
2016-05-04 21:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007