transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In-plane visibility of microcalcifications using breast tomosynthesis

Författare och institution:
Pontus Timberg (-); Mark Ruschin (-); Tony Svahn (-); Ingvar Andersson (-); Bengt Hemdal (-); Sören Mattsson (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Anders Tingberg (-)
Publicerad i:
Tomosynthesis Imaging Symposium 2009: Frontiers in Research and Clinical Applications, 30 April-2 May 2009, Durham, North Carolina, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235982
Posten skapad:
2016-05-04 21:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007