transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adult Immigrants` Media Usage and Its Function in Host Language Training Opportunities: A Path Analysis

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
The Reading Matrix, 16 ( 1 ) s. 209-222
ISSN:
1533-242X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
media usage; immigrants; social capital; SFI
Postens nummer:
235981
Posten skapad:
2016-05-04 19:45
Posten ändrad:
2016-05-06 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007