transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utblick över havet. Fiskets historia och framtid i Västerhavet

Författare och institution:
Per Hallén (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Henrik Alexandersson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Fiskebåtarna & Varven. Skeppsbyggarna 2, s. 2
ISBN:
978-91-86687-36-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Breakwater publishing
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Nyckelord:
Varv, main historia, västerhavet, forskningsläge
Postens nummer:
235975
Posten skapad:
2016-05-04 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007