transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vem Blir En Lycklig 80-åring?

Författare och institution:
Pär Bjälkebring (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Geriatrik, ( 4 ) s. 28-31
ISSN:
2001-2047
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Medelåldern i västvärlden har de senaste hundra åren ökat konstant. Detta har skapat en situation där det idag lever fler personer över 65 år än tidigare. Andelen av befolkningen över 65 år är också större än någonsin. Eftersom att människor fortsätter att utvecklas hela livet så är det föga förvånande att skillnader mellan yngre och äldre kan öka. Till exempel så förändras vår syn på känslor över åren då vi mognar känslomässigt så länge vi lever. Det är inget konstigt att förvänta sig att en femtonåring kommer att hantera en situation annorlunda än en 65 åring, inte heller att en 95-åring reagerar annorlunda än en 65-åring.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Nyckelord:
Lycka, åldrande, välbefinnande, AgeCap
Postens nummer:
235958
Posten skapad:
2016-05-04 13:56
Posten ändrad:
2016-05-04 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007