transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A painful, never ending story: older women's experiences of living with an osteoporotic vertebral compression fracture.

Författare och institution:
Hilda K Svensson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Elisabeth Hansson-Olofsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Tommy H. Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Lars-Eric Olsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 27 ( 5 ) s. 1729-36
ISSN:
1433-2965
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vertebral compression fractures (VCF) cause pain and decreased physical ability, with no known well-established treatment. The aim of this study was to illuminate the experience of living with a VCF. The results show that fear and concerns are a major part of daily life. The women's initial contact with health-care providers should focus on making them feel acknowledged by offering person-centered and tailored support.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
235941
Posten skapad:
2016-05-04 13:33
Posten ändrad:
2016-05-30 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007