transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of dose on observer performance in breast tomosynthesis using breast specimens

Författare och institution:
Pontus Timberg (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Ingvar Andersson (-); Tony Svahn (-); Mark Ruschin (-); Bengt Hemdal (-); Sören Mattsson (-); Anders Tingberg (-)
Publicerad i:
SPIE Medical Imaging 2008, 16-21 February 2008, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235931
Posten skapad:
2016-05-04 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007