transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resurseffektivitet - Policyutveckling mot 2025. En rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft

Författare och institution:
Anders Narvinger (-); Björn Stigson (-); Kenneth Bengtsson (-); Leif Brodén (-); Charlotte Brogren (-); Kerstin Cederlöf (-); Åke Iverfeldt (-); Henrik Lampa (-); Erik Lautmann (-); Lars-Erik Liljelund (-); Martin Lundstadt (-); Björn O.Nilsson (-); Gunilla Nordlöf (-); Maud Olofsson (-); Johan Skoglund (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Åke Svensson (-)
ISBN:
978 -91-7082-917- 8
Antal sidor:
39
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien (IVA)
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
Postens nummer:
235928
Posten skapad:
2016-05-04 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007