transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Geopolitics of Intimacy and the Intimacies of Geopolitics: Combat Deployment, Post-Traumatic Stress Disorder, and Domestic Abuse in the British Military

Författare och institution:
Harriet Gray (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Feminist Studies, 42 ( 1 ) s. 138-165
ISSN:
0046-3663
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Nyckelord:
violence, ptsd, race, intersections, veterans, trauma, gender, women, home, Women's Studies
Postens nummer:
235921
Posten skapad:
2016-05-04 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007