transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indigenous perspectives on deforestation and climate change in the Anthropocene

Författare och institution:
Stefan Permanto (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Sveriges antropologförbunds (SANT) konferens, School of Global Studies, University of Gothenburg, April 21 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
Maya, Guatemala, Belize, Climate Change, Deforestation, Anthropocene, Ontology
Postens nummer:
235919
Posten skapad:
2016-05-04 11:40
Posten ändrad:
2016-05-04 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007