transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High risk of adult asthma following severe wheeze in early life

Författare och institution:
Emma Goksor (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bernt Alm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mainor Åmark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Linda Ekerljung (Krefting Research Centre); Bo Lundbäck (Krefting Research Centre); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
EAACI International Severe Asthma Forum (ISAF 2012), 11-13 October 2012, Gothenburg, Sweden. Clinical and Translational Allergy, 3 ( Suppl. 1 ) s. 08
ISSN:
2045-7022
E-ISSN:
2045-7022
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
235914
Posten skapad:
2016-05-04 11:21
Posten ändrad:
2016-06-02 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007