transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimization of image quality in breast tomosynthesis using lumpectomy and mastectomy specimens

Författare och institution:
Pontus Timberg (-); Mark Ruschin (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Bengt Hemdal (-); Ingvar Andersson (-); Tony Svahn (-); Sören Mattsson (-); Anders Tingberg (-)
Publicerad i:
SPIE Medical Imaging 2007, 17-22 February 2007, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235908
Posten skapad:
2016-05-04 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007