transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av dubbelsidig bildplatteläsare vid lungröntgen på för tidigt födda barn

Författare och institution:
Anna Carlander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Karin Steneryd (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Jonas Söderberg (-); Jonny Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Röntgenveckan 2006, 18-22 september 2006, Örebro,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235903
Posten skapad:
2016-05-04 10:58
Posten ändrad:
2016-05-04 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007