transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Potential for lower absorbed dose in digital mammography: a JAFROC experiment using clinical hybrid images with simulated dose reduction

Författare och institution:
Pontus Timberg (-); Mark Ruschin (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Bengt Hemdal (-); Ingvar Andersson (-); Sören Mattsson (-); Dev Chakraborty (-); Robert Saunders (-); Ehsan Samei (-); Anders Tingberg (-)
Publicerad i:
SPIE International Symposium on Medical Imaging 2006, 11-16 February 2006, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235901
Posten skapad:
2016-05-04 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007