transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigation of image components affecting the detection of lung nodules in digital chest radiography

Författare och institution:
Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Markus Håkansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Sara Börjesson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Christoph Hoeschen (-); Oleg Tischenko (-); F O Bochud (-); F R Verdun (-); Gustaf Ullman (-); Susanne Kheddache (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Anders Tingberg (-); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
SPIE International Symposium on Medical Imaging 2005, 12-17 February 2005, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235897
Posten skapad:
2016-05-04 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007