transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shape determination of microcalcifications in simulated digital mammography images with varying pixel size

Författare och institution:
Mark Ruschin (-); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Bengt Hemdal (-); Anders Tingberg (-)
Publicerad i:
SPIE International Symposium on Medical Imaging 2005, 12-17 February 2005, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235896
Posten skapad:
2016-05-04 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007