transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk och identitet vid Humanistiska fakulteten

Författare och institution:
Christiane Andersen (Institutionen för språk och litteraturer); Ingmar Söhrman (Institutionen för språk och litteraturer)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
SILL: Studia Interdisciplinaria Linguistica et Litteraria / Institutionen för språk och litteraturer; nr 6
ISBN:
978-91-983302-0-5
Antal sidor:
55
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Språk, identitet
Postens nummer:
235890
Posten skapad:
2016-05-04 10:06
Posten ändrad:
2016-05-09 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007