transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av en robust halvledardetektor för mätning av dosprofil, CTDI, bordshastighet, rotationshastighet samt hur rörströmmen (mA) varierar under exponeringen hos såväl singel- som multisnitt datortomografer

Författare och institution:
Lars Herrnsdorf (-); Henrik Karlsson (-); Anne Thilander-Klang (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Peter Hägglund (-); Göran Wickman (-); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2004, 24-26 November 2004, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235882
Posten skapad:
2016-05-04 09:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007