transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of a slit and software for determining the MTF of digital radiographic systems

Författare och institution:
Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Patrik Sund (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Sixth Göteborg Graduate School in Biomedicine Symposium, 15 January 1999, Göteborg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235877
Posten skapad:
2016-05-04 09:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007