transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of image quality of a new CCD-based system for chest imaging

Författare och institution:
Patrik Sund (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Susanne Kheddache (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Ulf Tylén (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
SPIE International Symposium on Medical Imaging 2001, 17-22 February 2001, San Diego, California, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235876
Posten skapad:
2016-05-04 09:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007