transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fredrika Bremers Hertha, Eller en själs historia (1856)

Författare och institution:
Åsa Arping (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Meddelanden från Svenska Vitterhetssamfundet, ( 98 ) s. 3
ISSN:
0283-216X
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
editionsfilologi
Postens nummer:
235869
Posten skapad:
2016-05-03 17:39
Posten ändrad:
2016-05-26 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007