transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stable isotope labeling methods in protein profiling

Författare och institution:
Johan Lengqvist (Core Facilities, Proteomics); Ann-Sofie Sandberg (-)
Publicerad i:
Methods in Molecular Biology, 1023 s. 21-51
ISSN:
1064-3745
E-ISSN:
1940-6029
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
Nyckelord:
Mass spectrometry, Quantification, Stable isotope labeling, stable isotope, article, liquid chromatography, priority journal, protein analysis, proteomics, quality control, Animals, Chromatography, Liquid, Humans, Isotope Labeling, Peptides, Proteins
Postens nummer:
235865
Posten skapad:
2016-05-03 17:02
Posten ändrad:
2016-08-22 08:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007