transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det urbana spöket: "A-laget" i det offentliga rummet

Författare och institution:
Niklas Westberg (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion. Frida Petersson och Tobias Davidsson (red), s. 163-187
ISBN:
978-91-44-10982-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
offentlig plats, A-laget, exkludering
Postens nummer:
235858
Posten skapad:
2016-05-03 15:50
Posten ändrad:
2016-05-04 10:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007