transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimization of neonatal chest imaging in computed radiography

Författare och institution:
Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Markus Håkansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Jonny Hansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Pia Orvestad (-); Anette Kjellström (-); Kenneth Johnsson (-); Håkan Boström (-); Mats Jönsson (-); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
ECR 2004, Vienna, Austria, 5-9 March 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235849
Posten skapad:
2016-05-03 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007