transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of a new set of image quality criteria for mammography

Författare och institution:
Anna Björk (-); Bengt Hemdal (-); Ingvar Andersson (-); Mark Ruschin (-); Anne Thilander-Klang (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Fritz Wanninger (-); Werner Panzer (-); Sara Börjesson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Anders Tingberg (-); Markus Håkansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Joakim Medin (-); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Sören Mattsson (-)
Publicerad i:
Second Malmö Conference on Medical X-ray Imaging: Optimisation Strategies in Medical X-ray Imaging, Malmö, Sweden, 23-25 April 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235845
Posten skapad:
2016-05-03 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007