transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Threshold pixel size for shape determination of microcalcifications in digital mammography: A pilot study

Författare och institution:
Mark Ruschin (-); Bengt Hemdal (-); Ingvar Andersson (-); Sara Börjesson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Markus Håkansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Anna Björk (-); Anders Tingberg (-)
Publicerad i:
Second Malmö Conference on Medical X-ray Imaging: Optimisation Strategies in Medical X-ray Imaging, Malmö, Sweden, 23-25 April 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235843
Posten skapad:
2016-05-03 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007