transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An optimization strategy in a digital environment applied to neonatal chest imaging

Författare och institution:
Jonny Hansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Markus Håkansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Håkan Grundin (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Elisabeth Bjurklint (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Pia Orvestad (-); Anette Kjellström (-); Håkan Boström (-); Mats Jönsson (-); Kenneth Johnsson (-); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Second Malmö Conference on Medical X-ray Imaging: Optimisation Strategies in Medical X-ray Imaging, Malmö, Sweden, 23-25 April 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235838
Posten skapad:
2016-05-03 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007