transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of outcome after anatomic double-bundle and antero-medial portal non-anatomic single-bundle reconstruction in ACL-injured patients.

Författare och institution:
Ioannis Karikis (-); Mattias Ahldén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Abraham Casut (-); Ninni Sernert (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jüri Kartus (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, Epub ahead of print
ISSN:
1433-7347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to compare anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction with non-anatomic single-bundle reconstruction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
235830
Posten skapad:
2016-05-03 13:19
Posten ändrad:
2016-06-02 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007