transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nodule detection in digital chest radiography: Introduction to the RADIUS chest trial

Författare och institution:
Markus Håkansson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Sara Börjesson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Susanne Kheddache (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Anna Björk (-); Mark Ruschin (-); Anders Tingberg (-); Sören Mattsson (-); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Second Malmö Conference on Medical X-ray Imaging: Optimisation Strategies in Medical X-ray Imaging, Malmö, Sweden, 23-25 April 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235824
Posten skapad:
2016-05-03 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007