transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexuella övergrepp mot förskolebarn: Barns rätt att komma till uttryck i rättsliga sammanhang

Författare och institution:
Emelie Ernberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Barnrättsdagarna 2016, 12 - 13 april, Örebro,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Våra studier visar bland annat att barnets trovärdighet kan påverkas av de känslouttryck barnet visar i förhören, samt att de höga krav som ställs barns utsagor kan innebära att de värderas på samma sätt som en vuxens utsaga.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Child Sexual Abuse, Legal Decision Making, Credibility Judgements, Children's Testimonies
Postens nummer:
235816
Posten skapad:
2016-05-03 09:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007