transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvecklingspsykologiska aspekter på tidig behandling av autism

Författare och institution:
Mikael Heimann (-); Felix Koch (-); Birgitta Spjut Jansson (Psykologiska institutionen); Tomas Tjus (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Fokus på autism 6-8 april 2016, Karolinska institutet, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I den första presentationen presenteras resultat och erfarenheter från en europeisk enkät där 1680 föräldrar till små barn med autism i 20 olika länder fått svara på vilka insatser/interventioner som erbjuds och vilka de använt sig av. Därefter presenteras aktuell svensk forskning kring uppmärksamhetsfunktioner som en förutsättning för utveckling av samspel och intervention. Hur påverkar t ex uppmärksamhetsförmågan barn med autisms förmåga att skilja på meningsbärande och icke meningsbärande gester och vad kan förmågan till samordnad uppmärksamhet betyda för val av interventionsmetod? Slutligen kommer seminariet att avslutas med en presentation där verktygslådans innehåll för terapeuter som arbetar med tidiga insatser för barn med autism diskuteras. Erfarenheter av två olika interventionsmetoder, en övergripande manualbaserad metod bygd på ABA-strategier och en mer begränsad imitationsbaserad korttidsintervention, utgör grunden för denna avslutande presentation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
autism, samordnad uppmärksamhet, behandling
Postens nummer:
235812
Posten skapad:
2016-05-03 09:10
Posten ändrad:
2016-05-03 09:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007