transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The influence of sustainable and smart strategies on performance measurement systems in a Swedish city”.

Författare och institution:
Sara Brorström (Gothenburg Research Institute (GRI)); Daniela Argento (-); Giusppe Grossi (-); Almquist Roland (-); Thomasson Anna (-)
Publicerad i:
IRSPM conference in Hong Kong,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
235778
Posten skapad:
2016-05-02 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007