transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social sustainability as Swiss army knife. The application and transformation of a multi-tool concept in a planning process.

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
CIB W069. Conference 14-17 October 2015, Chalmers, Gothenburg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
social sustainability, social planning
Postens nummer:
235770
Posten skapad:
2016-05-02 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007